اتصال موتور نرم افزار GTCS به نرم افزار GPNS

تا نسخه قبل از 2.12.1 نرم افزار GPNS براي تخمين خواص فيزيکي از يک Solver داخلي استفاده مي نمود ولي از اين نسخه به بعد Solver گفته شده از کل سيستم حذف شده و بحاي آن از موتور نرم افزار GTCS سرويس ميگيرد. بدين منظور در صورتي که نرم افزار GTCS در سيستم کاربر نصب […]

ادامه مطلب...


درباره نرم افزار

نرم افزار GPNS از دسته نرم افزارهای شبيه سازی است که از آن برای تخمين شرايط عملياتی در شبکه انتقال گاز استقاده می شود. در اين نرم افزار از تسهيلات گرافيکی برای پياده سازی شبکه و ورود اطلاعات تجهيزات شبکه استفاده شده است. از دو موتور حل استاتيک و ديناميک در اين شبيه ساز استفاده شده است. […]

ادامه مطلب...


قابلیت های اصلی

قابليت هاي کلي 1- طراحي شبکه‌ و خطوط انتقال 2- تحليل شبکه‌ انتقال در شرايط عادي و بحران 3- تحليل مصرف سوخت ايستگاههاي تقويت فشار 4- رفع تنگنا و تحليل عملکرد ايمن شبکه انتقال 5- آموزش کارکنان بهره برداري و مهندسي 6- مديريت شبکه انتقال گاز 7- تخمين حداكثر مقدار قابل دسترس براي تحويل گاز […]

ادامه مطلب...


اهداف

پروژه “تدوين نرم افزار طراحي و شبيه‌سازي پاياي شبکه ملي انتقال و توزيع و شبيه سازي رفتار پوياي انتقال” از تاريخ 24/05/1388 از طرف مديريت پژوهش و فناوری به شرکت گسترش فرايند شريف ارجاع داده شده است و بعد از گذشت 36 ماه در تاريخ 06/02/91 نسخه 2.1.1 نرم‌افزار GPNS (Gas Pipeline Network Simulator) با […]

ادامه مطلب...