ماژول Limitation Manager به نرم افزار اضافه شد.

در نسخه هاي قبلي پارامتري تخت عنوان Limitation Parameter براي هر تجهيز وجود داشت. اما در نسخه 2.13.0 ماژولي تحت عوان Limitation Manager به نرم افزار اضافه شد بطوري که کاربر در هر لحظه قادر به مشاهده تمام محدوديت هاي شبکه ميباشد. کاربر در يک بخش مستقل قادر است به تمام تجهيزات دسترسي داشته و […]

ادامه مطلب...


پروژه هاي کاربري براي نرم افزار تعيين گرديد.

از نسخه 2.13.0 به بعد براي نرم افزار گروه هاي گاربري تعيين شده است بدينصورت که هر کاربر ير حسب سطح دسترسي تعريف شده از يکسري از قابليتهاي نرم افزار و به تعداد محدود ميتواد استفاده نمايد. فعلا براي کاربران عادي 150 بار استفاده از نرم افزار درنظر گرفته شده است.

ادامه مطلب...


بخش Help به نسخه 1.0.1 نرم افزار GTCS اضافه شد.

Help نرم افزاري از نسخه 1.0.1 به سيستم اضافه شد. قابليت هاي اساسي آن بدين شرح ميباشد. 1- از هر بخش از نرم افزار کاربر با زدن کليد F1 ميتواند توضيحات مربوط به آن بخش را مطالعه نمايد. 2- از طريق منوي Help، Help نرم افزاري بطوري يگپارچه در دسترس بوده بطوري که کاربر ميتواند […]

ادامه مطلب...


يک مثال از Thermodynamic Package نرم افزار HYSYS به نسخه 1.0.1 نرم افزار GTCS اضافه شد.

يک مثال از Thermodynamic Package نرم افزار HYSYS به نسخه 1.0.1 نرم افزار GTCS اضافه شد. بدينصورت که در ليست معادلات حالات آيتم HYSYS GTCS Proxy اضافه شده است. کاربر در صورت انتخاب اين آيتم با فرض نصب بودن نرم افزار HYSYS نسخه 7 ميتواند از موتور ترموديناميک نرم افزار HYSYS براي معادلات PengRobinson، SRK […]

ادامه مطلب...


بخش Help به نسخه 2.14.0 نرم افزار GPNS اضافه شد.

Help نرم افزاري از نسخه 2.14.0 به سيستم اضافه شد. قابليت هاي اساسي آن بدين شرح ميباشد. 1- از هر بخش از نرم افزار کاربر با زدن کليد F1 ميتواند توضيحات مربوط به آن بخش را مطالعه نمايد. 2- از طريق منوي Help، Help نرم افزاري بطوري يگپارچه در دسترس بوده بطوري که کاربر ميتواند […]

ادامه مطلب...


انجام پروژه هاي متعدد و کاربردي با نرم افزار GPNS توسط شرکت سازنده

از زمان توليد نسخه آزمايشي نرم افزار GPNS پروژه هاي کاربردي و عملي با استفاده از موتور نرم افزار به انجام رسيده است. از مهمترين اين پروژه ها ميتوان به موارد زير اشاره نمود:           1- شبيه سازي شبکه تغذيه و توزيع شهرهاي قم، سمنان، مهديشهر، درجزين (به انجام رسيده است)           2- شبيه سازي […]

ادامه مطلب...